Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης 2019-2020

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet ή εκκαθαριστικό 
  2. Αριθμός παροχής ρεύματος ακινήτου
  3. Αριθμός παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)
  4. ΑΦΜ Διαχειριστή πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)
  5. Αριθμός IBAN (25ψήφιος) τραπεζικού λογαριασμού 

Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος που του αναλογεί, από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Κόστος υπηρεσίας: 10 €