Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για μεταβίβαση ακινήτων

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet
  2. Αιτία μεταβίβασης 

Κόστος υπηρεσίας: 5 €