Έκδοση Κλειδάριθμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Αίτηση απόδοσης ΑΦΜ (Μ1) που θα βρείτε ΕΔΩ και θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας
  3. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 20 €