Ωρομίσθοιοι εκπαυδευτικοί στα ΙΕΚ-ΣΕΚ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις  για την κάλυψη  των θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ με καταληκτική ημερομηνία  την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου ( και ώρα 18:00). Για τα Ιωάννινα

(δείτε την προκήρυξη εδώ) αφορά τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Διαιτολόγοι ΑΕΙ, Χημικοί, Βιολόγοι, Καλλιτεχνικών, Οικονομολόγοι, Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Νομικών – Πολιτικών Επιστημών, Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Γεωπόνοι Βιοτεχνολογίας, Αθλητίατροι, Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ, Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ, Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, Γραφικών Τεχνών, Αισθητικής, Γραφιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης Marketing, Αργυροχρυσοχοΐας, Μεταλλειολόγοι, Ψυχολόγοι, Πληροφορικής ΑΕΙ, Πληροφορικής ΤΕΙ.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ,ΕΠΛ,ΤΕΕ Β Κύκλου

ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας, ΤΕ01.20 Αισθητικής

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

 ΔΕ01.15 Αργυροχρυσοχοΐας

ΔΕ.ΕΤ – εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαδευσης του Ν.1566/85,

ΔΕ01.15 ΕΤ Αργυροχρυσοχοΐας

Απαραίτητα δικαιολογιτικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τρίτεκνους και πολύτεκνους (και ΑΣΠΕ για τους πολύτεκνους)
  • Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας αν υπάρχουν
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας αν υπάρχουν
  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου οικονομικών

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη προσέγγιση της περίπτωσης σας

Κόστος υπηρεσίας: 15€