Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκήρυξεις 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις αφορούν την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Η προκήρυξη 1ΓΤ/2020 αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε. Οι κλάδου στους οποίους αναφέρεται η προκήρυξη είναι: ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ,ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ,ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ,ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ,ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ,ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ,ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ,ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ,ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΒΟΗΘ.ΑΚΤΙΝ.),ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΔΟΜΙΚΟΙ,ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ,ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΤΕ02.04 ΟΙΚΙΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Για να διαβάσετε την προκήρυξη 1ΓΤ/2020 πατήστε εδώ

Η προκήρυξη 2ΓΔ/2020 αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε. Οι κλάδου στους οποίους αναφέρεται η προκήρυξη είναι:ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ,ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ,ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ,ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ,ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ,ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ,ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Για να διαβάσετε την προκήρυξη 2ΓΔ/2020 πατήστε εδώ

Η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ :2651083886