Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες των θέσεων που προκηρύσσονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ

ΧΗΜΙΚΟΣ, ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ),ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.):

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.):

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045