Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β .) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΓΛΥΚΗΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΕΡΟΙΑΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΕΝΙΠΕΑ Φαρσάλων, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Β΄ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ και στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΠΟΪΔΑ - ΜΑΥΡΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Πιο συγκεκριμένα οι κλάδοι-ειδικότητες που περιλαμβάνει είναι:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα δύο (62) θέσεις:

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ), ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧ ΑΝΙΚΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρείς (3) θέσεις:

TΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ , ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, TΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045