Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ(1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις στην Ήπειρο είναι οι εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

1(ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ)

ΝΑΙ

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ6

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΡΤΑΣ

1

(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΟΧΙ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ      –

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ -

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΟΧΙ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1(ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ)

ΝΑΙ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2(ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ)

ΝΑΙ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΟΧΙ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΝΑΙ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΟΧΙ

ΠΕ1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1(ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ)

ΝΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΡΤΑΣ

2(ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ)

ΟΧΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΡΤΑΣ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΝΑΙ

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ(Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ)

1

ΝΑΙ

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΟΧΙ

ΠΕ 12.01-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΡΤΑΣ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΟΧΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΧΗΜΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

(ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ

ΝΟΜΙΚΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

ΠΕ1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1(ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ)

ΝΑΙ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

 

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1(ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ)

ΝΑΙ

ΤΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ -

ΕΠΟΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

1

ΟΧΙ

ΤΕ17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΝΑΙ

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΝΑΙ

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΟΧΙ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΟΧΙ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΡΤΑΣ(Δ.Γ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ)

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΝΑΙ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΝΑΙ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Κλάδος Ειδικότητα

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1(ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΙ ΑΝΩ)

ΝΑΙ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΡΤΑΣ(Δ. Γ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ))

1

ΝΑΙ

ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ(Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ)

1

ΝΑΙ

 

Οι υποψήφιοι για τις ειδικότητες

  • ΔΕ Οδηγών (κωδ. θέσεων 2217, 2218), ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (κωδ. θέσεων 2219, 2220) θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1977 έως και το έτος 2001
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων (κωδ. θέσης 2213, 2214), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (κωδ. θέσης 2215), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (κωδ. θέσης 2216), ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών (κωδ. θέσης 2222), ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (κωδ. 2223), Δε Τεχνιτών Ύδρευσης (κωδ. 2224), ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (κωδ. θέσεων 2225 έως 2236), ΔΕ35 Δενδροκηπουρών / Δενδροκόμων / Ανθοκόμων (κωδ. θέσης 2202) θα πρέπει να έχουν γεννηθεί  από το έτος 1972 έως το έτος 2001
  • ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων (κωδ. θέσης 2301) θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1972 έως και το έτος 2002

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει Πέμπτη 20 Ιανουαρίου και λήγει την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045