Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.ΔΕ.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 16 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.

Oι θέσεις στην Ήπειρο είναι οι εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

467

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΔΦΔ)/ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ/ΤΜΗΜΑ Γ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛ/ΜΕΝΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

101

001,002

1

ΝΑΙ

468

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΔΦΔ)/ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ/ΤΜΗΜΑ Δ-ΕΣΟΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

101

001,002

1

ΝΑΙ

469

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΔΦΔ)/ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ ΩΝ/ΤΜΗΜΑ Ε-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

101

001,002

1

ΝΑΙ

470

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ(ΥΕΔΔΕ ΠΑΤΡΑΣ)/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)/ΤΜΗΜΑ Δ1-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

101

001,002

1

ΝΑΙ

417

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΔΦΔ)/ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ/ΤΜΗΜΑ Α-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛ/ΜΕΝΟΥΣ

ΑΡΤΑΣ

101

001,002

1

ΟΧΙ

560

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΔΦΔ)/ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΤΜΗΜΑ Γ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛ/ΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

101

001,002

1

ΟΧΙ

561

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΔΦΔ)/ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΤΜΗΜΑ Δ-ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

101

001,002

1

ΟΧΙ

562

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΔΦΔ)/ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ Β-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

101

001,002

1

ΟΧΙ

 

Κλάδος-Ειδικότητα : ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Αποδεκτοί τίτλοι

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

637

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

101

001,002

1

ΝΑΙ

619

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

101

001,002

2(1 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙΤ ΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,1 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ)

ΝΑΙ

620

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

106

001,002

1

ΝΑΙ

694

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ,ΕΦΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

101

001,002

2(1 ΓΕΝΙΚΗ,1 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ)

ΟΧΙ

695

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

101

001,002

2(1 ΓΕΝΙΚΗ,1 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ)

ΟΧΙ

 

101: Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Οικονομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών - Στατιστικής και Αναλογιστικής.*

106: Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών – Στατιστικής και Αναλογιστικής

ΚΩΔ 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΚΩΔ 002: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Κλάδος-Ειδικότητα: ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Αποδεκτοί τίτλοι

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

821

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΓΔΦΔ)/ΔΥΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ Γ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

201,203

001,002

1

ΝΑΙ

 

Κλάδος-Ειδικότητα: ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Αποδεκτοί τίτλοι

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

888

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

201,203

001,002

1

ΝΑΙ

889

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩ/ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

201,203

001,002

1

ΝΑΙ

890

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

201,203

001,002

2(1 ΓΕΝΙΚΗ,1 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ,ΑΔΕΛΦΟ Η’ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ)

ΝΑΙ

891

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

201,203

001,002

1

ΝΑΙ

201: Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες.

204:. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

ΚΩΔ 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α)επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΚΩΔ. 002: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Κλάδος-Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

Φορέας

Έδρα-Περιφ/κή Ενότητα

Αποδεκτοί τίτλοι

Απαραίτητα Προσόντα

Συνολικές Θέσεις

Εντοπιότητα

1025

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ(ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

301

001,002

1

ΝΑΙ

1026

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ(ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

301

001,002

1

ΝΑΙ

1027

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ(ΓΔΤ & ΕΦΚ)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

301

001,002

1

ΝΑΙ

301: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα

Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος:

- Ενιαίου Λυκείου ή

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΚΩΔ 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ 002: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045