Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Πιο συγκεκριμένα οι κλάδοι-ειδικότητες που περιλαμβάνει είναι:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ενενήντα έξι (96) θέσεις:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ),ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),σαράντα πέντε (45) θέσεις:

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P. - Air Traffic Safety Electronics Personnel), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P. - Air Traffic Safety Electronics Personnel) [πτυχίο Πληροφορικής], ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (A.F.I.S.O. - Aerodrome Flight Information Service Officers)

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Οι υποψήφιοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) και ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (A.F.I.S.O.-Aerodrome Flight Information Service Officers) θα τύχουν ειδικής πρακτικής δοκιμασίας (γραπτή εξέταση και ορθοφωνία)
  • Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1992 έως και το έτος 2001
  • Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ATSEP) θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1987 έως και το έτος 2001
  • Για τους κλάδους ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(ΕΕΚ), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ATSEP) και ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) είναι απαραίτητο Πιστοποιητικό Υγείας Γ' Κατηγορίας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 28 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη.

Στο ORGANOSIS μελετάμε εξατομικευμένα κάθε περίπτωση υποψήφιου και τον ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ και δομούμε τον φάκελο του υποψηφίου , με προσοχή και στόχο την κατάθεση ενός άρτιου κατατιθέμενου φακέλου στον ΑΣΕΠ. Ο τρόπος δουλειάς μας, η δομή του γραφείου μας και η πολυετή μας πείρα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ διασφαλίζουν για τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886, 2651076045