Υποβολή αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικο,πλην ιατρών

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις του λοιπού επικουρικό, πλην ιατρών, προσωπικού έως και τις 30 Νοεμβρίου 2018 24:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α)

  1. Όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την 1η εφαρμογή και μέχρι τις

            15/11/2018 δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα

      2. Όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την 1η εφαρμογή και

            διεγράφησαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα

            δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

      3.   Όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την 1η εφαρμογή και μέχρι

            τις 15/11/2018 δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα

      4.   Όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την 1η εφαρμογή και

            διεγράφησαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα

            δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

 

Β) Στη διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες α) έχουν

υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, και β) κατέχουν άλλη θέση ως

επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα

Υγείας (Τ.Ομ.Υ.)

 

Η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή

των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις

ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό

από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651076045

 

Κόστος υπηρεσίας: 40 €