Υποβολή Αιτήσεων για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Αναθέστε σε εμάς την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης για την προκήρυξη που σας ενδιαφέρει καθώς και την σύνταξη και αποστολή του φακέλου σας προς τον  Α.Σ.Ε.Π

 

Απαραίτητα στοιχεία:

1. Κωδικοί πρόσβασης του ΑΣΕΠ.

2. Δικαιολογητικά που απαιτούνται ανα προκήρυξη Διαγωνισμού .

3. Παράβολο 3 € για τον ΑΣΕΠ. 

Κόστος υπηρεσίας:
  • από  50 € - για Αιτήσεις προκηρύξεων μόνιμου προσωπικού