Υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 1.135 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας του άρθρου 64 του ν.4430/2016 (Α’205).

Έως την Δευτέρα 21 Αυγούστου και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 1.135 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Διαβάστε εδώ την δημόσια πρόσκληση.

Οι ειδικότητες οι οποίες είναι επιλέξιμες είναι οι εξής. Πατήστε εδώ.

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί πρόσβασης
  2. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου για τους έγγαμους
  3. ΑΜΚΑ ανήλικων τέκνων και εξαρτημένων τέκνων ΑΜΕΑ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να υποβάλουμε την αίτηση ηλεκτρονικά.

 

Κόστος υπηρεσίας: 15€ συν το ΦΠΑ