Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας του άρθρου 64 του ν.4430/2016 (Α’205).

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα 12-12-2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22-12-2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Διαβάστε εδώ την δημόσια πρόσκληση.

Οι ειδικότητες οι οποίες είναι επιλέξιμες είναι οι εξής. Πατήστε εδώ.

Και συγκεκριμένα για το νομό  Ιωαννίνων είναι οι παρακάτω θέσεις. Πατήστε εδώ. Ο χρόνος απασχόλησης των οφελούμενων θα είναι ένα έτος.

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί πρόσβασης
  2. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου για τους έγγαμους
  3. ΑΜΚΑ ανήλικων τέκνων και εξαρτημένων τέκνων ΑΜΕΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να υποβάλουμε την αίτηση ηλεκτρονικά. 

Κόστος υπηρεσίας: 20€