Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

 

Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον αναζήτησης  εργασίας η σύνταξη  του βιογραφικού σημειώματος  κατέχει καθοριστικό ρόλο στην θετική έκβαση της.

Μέσα από την εμπειρία μας και από την ειδίκευση των στελεχών μας στο ORGANOSIS σας προσφέρουμε την δυνατότητα να έχετε ένα επαγγελματικό βιογραφικό που θα αναδεικνύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες σας. Στόχος μας είναι να προβάλουμε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και να συντάξουμε ένα εξατομικευμένο βιογραφικό που θα σας βοηθήσει στην εύρεση εργασίας. Η διαδικασία είναι εξής:

1.Επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να κλείσουμε ραντεβού.
2.Σας παίρνουμε συνέντευξη, και συντάσσουμε το βιογραφικό σας.
3.Σας παραδίδουμε το βιογραφικό σας σημείωμα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης του βιογραφικού σας σημειώματος , στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Κόστος υπηρεσίας:Το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση με ελάχιστη τιμή 30€.