Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 19.101 Θέσεων Πλήρους Απασχόλησης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι  οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  6. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 14/09/2015  στις 12:00 μ.μ 

 

Απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση: 

  1. Κωδικοί πρόσβασης της διαδικτυακή πύλης του Ο.Α.Ε.Δ.(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό)
  2. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συζύγου για τους έγγαμους δικαιούχους

 

 

Κόστος Υπηρεσίας: 10 €

 

ΓΙΑ ΟΣΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  04/09/2015 ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ.