Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δημοσίου. Ως ηλεκτρονικός διαγωνισμός νοείται η διαδικασία επιλογής της οικονομικότερης και συνάμα συμφέρουσας προσφοράς υπηρεσιών προς το Δημόσιο για τις τρέχουσες ανάγκες του.

 

Η διαδικασία των αιτήσεων σε  ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου  πραγματοποιείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

 

Για να ενημερωθείτε για τους ανοιχτούς διαγωνισμούς πατήστε εδώ.

 

Στο ORGANOSIS :

 

  • Σας ενημερώνουμε πλήρως για την διαδικασία του διαγωνισμού
  • Σας ενημερώνουμε για τα  ακριβή δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό
  • Πραγματοποιούμε την ηλεκτρονική αίτηση.
  • Σας ενημερώνουμε για την έκβαση του αποτελέσματος.

 

Απαραίτητη για την διαδικασία του διαγωνισμού τίθεται η ύπαρξη της ψηφιακής σας υπογραφής.

 

Τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του γραφείου μας, στις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε, πάντα τηρούμε απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμείτε να συνεργαστούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό ώστε να εξασφαλίσουμε  την ορθή διευθέτηση της υπόθεσής σας.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.:2651083886