Επίδομα γέννησης

Για κάθε παιδί που γεννιέται εν ζωή στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2020 καταβάλλεται από το Δημόσιο μέσω του ΟΠΕΚΑ παροχή ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και δικαιούχος του επιδόματος είναι η μητέρα.

Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμός του δικαιούχου ως εξής:

  • Ποσό χιλίων (1.000,00) ευρώ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα της γέννησης εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί εντός του μήνα της γέννησης, σε κάθε δε περίπτωση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα της έγκρισης.
  • Ποσό χιλίων (1.000,00)ευρώ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα μετά το μήνα γέννησης του παιδιού.
  • Εάν η αίτηση εγκριθεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την γέννηση του παιδιού το επίδομα χορηγείται στο σύνολό του εφάπαξ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική αίτηση είναι:

  • Κωδικοί Taxisnet του δικαιούχου
  • Αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
  • ΑΜΚΑ τέκνου

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ :2651083886