Ανανέωση κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. & έκδοση Βεβαιώσεων ανεργίας

Επισκεφτείτε το Οrganosis για να ανανεώσετε τη κάρτα ανεργίας σας.

Οι άνεργοι μη επιδοτούμενοι και οι δικαιούχοι των λοιπών παροχών του ΟΑΕΔ, μπορούν να ανανεώνουν τα δελτία ανεργίας τους και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με δύο τρόπους: είτε μέσω της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα αρμόδια ΚΠΑ2 του Οργανισμού. Από την 1η Απριλίου 2015 και μετά, οι διαδικασίες αυτές θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου.

Απαραίτητα στοιχεία: 

Κωδικοί ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΟΑΕΔ και κλειδάριθμος 

Κόστος υπηρεσίας: 5 €