Αναμενόμενο πρόγραμμα:Επιδότηση έως 7% του τζίρου στις επιχειρήσεις εστίασης, για την αγορά πρώτων υλών

Αναμένεται να προκηρυχθεί νέα δράση ,μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα αφορά τον κλάδο της εστίασης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η δράση θα έχει προϋπολογισμό 330 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης για την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% του τζίρου του κύριου ΚΑΔ  εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα είναι:

  1. Μείωση του ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 τουλάχιστον 30%
  2. Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
  3. Συσταθείσες επιχειρήσεις εντός του 2020 εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση
  4. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
  5. Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020

Στη δράση θα περιλαμβάνονται ,υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κριτηρίων του ΕΣΠΑ, και οι επιχειρήσεις franchise .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.Τηλ:2651083886,2651076045