Αιτήσεις Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2018 - 2019

Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών:

Το Πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 6.6.2018 έως την 17.6.2018 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παροχών που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 140.000 άτομα. 

 

Δικαιούχοι του προγράμματος:

  • Ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2017 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας,

  • Ασφαλισμένες που το έτος 2017 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας,

  • Άνεργοι/ες που το έτος 2017 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

  • Ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2017 συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ΄, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

  • Άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Από 06/6/2018 έως 17/6/2018 και ώρα 23:59 . 

Απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση:

  1. Κωδικοί πρόσβασης και  κλειδάριθμος -για πιστοποιημένους χρήστες του ΟΑΕΔ (οι μη πιστοποιημένοι πρέπει να προσέλθουν στον ΟΑΕΔ να τους ζητήσουν)

  2. Κωδικοί Taxisnet- μόνο για εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ από το 2012 και μετά.

  3. ΑΜ ΙΚΑ (για εργαζόμενους δικαιούχους).

  4. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγων.

  5. ΑΜΚΑ όλων των ανήλικων παιδιών κι εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. 

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Κόστος υπηρεσίας: 10 €