Αιτήσεις για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ως διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ., με λήξη αυτής την 31η Οκτωβρίου 2020 και με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους. Κάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών για τις υπολειπόμενες αντιπυρικές περιόδους μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 02 Απριλίου 2020 και λήγει Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Για να διαβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Οι κατηγορίες που προκηρύσσονται είναι οι εξής:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης - διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδίως στην πρόληψη-καταστολή δασικών πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων. Οι υποψήφιοι τους κατηγορίας τους πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας. Οι υποψήφιοι τους κατηγορίας τους εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, ασκούν και τα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα τους κατηγορίας Α.

Οι υποψήφιοι για την κατηγορία Α΄  δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους ενώ για την κατηγορία Β΄ το 45ο έτος.

Λόγω της κατάστασης που βιώνουμε λειτουργούμε αποκλειστικά με ραντεβού.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  στα εξής τηλέφωνα:

Σταθερό: 2651083886

Μεταλληνός Αθανάσιος: 6946073140

Μακρή Αθηνά: 6945854680