Αίτηση για το Πρόγραμμα Ακαδημία Πληροφορικής

Όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της Διαδυκτιακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις σε αντικείμενα όπως Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, καθώς και θέματα διαχείρισης δικτύων (Windows Server, Sharepoint Server, Exchange Server), ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά, web, εκπαίδευση σε CRM/ERPs και πλήθος άλλων τεχνολογιών πληροφορικής.

Απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση: 

1. ΑΜΚΑ

2. ΑΦΜ 

 

Κόστος υπηρεσίας: 5 €