Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις 1Κ/2018 και 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Τον μήνα Απρίλιο θα είναι σε ισχύ δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ξεκινώντας με την 2Κ/2018 για την οποία η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Απριλίου και λήγει στις 27 Απριλίου.

"Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ" Αναμενόμενο Πρόγραμμα.

Στις 8 Μαρτίου αναμένεται να «ανοίξει» η ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II» για την υποβολή αιτήσεων, σηματοδοτώντας έτσι ουσιαστικά την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ 8.166 θέσεις σε Δήμους.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνδέσμ

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις 15Κ/2017, 14Κ/2017 και 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ.

Για τον μήνα Νοέμβριο θα τρέξουν 3 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ξεκινώντας με την 13Κ/2017 για την οποία υποβάλλονται αιτήσεις από 7/11/2017 έως 22/11/2017.

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γ Κύκλος)

Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελμα

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη 2.868 ατόμων για την στελέχωση των ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας).

Έως την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59 η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η κατανομή των θέσεων σε ειδικότητες είναι οι εξλης:

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS