Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Το εμπορικό σήμα είναι το σήμα κατατεθέν μίας επιχείρησης, το αναγνωριστικό της. Σύμφωνα με τον νόμο σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Υποβολή αιτήσεων 30.333 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους,Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Έως την Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 16 Ιουλίου αρχίζει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ και λήγει στις 31 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία  στις 24 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία στις 17 Ιουλίου και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημια

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Τρίτη 12 Ιουνίου ξεκινάει η προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ(588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 4 Ιουνίου ξεκινάνε οι αιτήσεις για την προκήρυξη 5Κ/2018 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 19 Ιουνίου  και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS