Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία στις 17 Ιουλίου και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημια

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Τρίτη 12 Ιουνίου ξεκινάει η προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ(588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για

Αιτήσεις Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2018 - 2019

Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών:

Το Πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 6.6.2018 έως την 17.6.2018 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παροχών που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 140.000 άτομα. 

 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 4 Ιουνίου ξεκινάνε οι αιτήσεις για την προκήρυξη 5Κ/2018 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 19 Ιουνίου  και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας-ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος(Υπουργείο Υποδομ

Αίτηση για το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτος 2018

Περιγραφή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, έτους 2018 θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2018 έως τις  3 Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 10 Σεπτεμβρίου 2018 για τα παιδιά με αναπηρία και αφορά παιδιά ("ωφελούμενοι") που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2002 έως 14 Ιουνίου 2012 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης. Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS