Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για επιστροφή παράνομων κρατήσεων και διακοπή παραγραφής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις σχετικά με την διακοπή των μειώσεων στις συντάξεις.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την προκήρυξη 10/Κ του ΑΣΕΠ, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 13 Νοέμβριου 2018 και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δ

Καταβολή εποχικού βοηθήματος έτους 2018

Την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2018.Η ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι στις 30 Νοεμβρίου 2018.

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Το εμπορικό σήμα είναι το σήμα κατατεθέν μίας επιχείρησης, το αναγνωριστικό της. Σύμφωνα με τον νόμο σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Υποβολή αιτήσεων 30.333 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους,Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Έως την Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 16 Ιουλίου αρχίζει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ και λήγει στις 31 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία  στις 24 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS