Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Λιανικό Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

Την  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων, για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ''Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση- Εκπαίδευση'', με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Υποβολή αιτήσεων για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Υποβολή αιτήσεων 2.082 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ' Κύκλος),

Από την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 14:00 έως την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς απ

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για επιστροφή παράνομων κρατήσεων και διακοπή παραγραφής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις σχετικά με την διακοπή των μειώσεων στις συντάξεις.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την προκήρυξη 10/Κ του ΑΣΕΠ, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 13 Νοέμβριου 2018 και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δ

Καταβολή εποχικού βοηθήματος έτους 2018

Την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2018.Η ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι στις 30 Νοεμβρίου 2018.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS