Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» : Δράση 1-Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η δράση 1- ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό

Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Δράση 2-Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Δράση 3-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία Β' Κύκλος

Πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου στεγαστικών δανείων και δανείων μικρών επιχειρήσεων,με εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία

Το πρόγραμμα επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων ή και δανείων μικρών επιχειρήσεων ενήμερων ευάλωτων δανειοληπτών, με εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία, υλοποιείται από τις Τράπεζες, οι οποίες διαχειρίζονται το πρόγραμμα αυτό.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 10Κ/2022 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS