Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Την Δευτέρα 8 Απριλίου αρχίζουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 14:00.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ.

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τη προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 14:00.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS