Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων("ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ")

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υπάρχοντα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες του προηγούμενου της υποβολής οικονομικού έτους(επαγγελματικές τους δραστηριότητες,συμμετοχή σε εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις,οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική ή περιστασιακή παράλληλη δραστηριότητα κ.α).

Έναρξη δηλώσεων Κτηματολογίου σε επιπλέον περιοχές των Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας

Την Δευτέρα 22 Ιουλίου ξεκινά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων,ηλικίας 18-66 ετών

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις του προγράμματος  προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων.

Υποβολή αιτήσεων φοιτητικού επιδόματος

Έως 4 Ιουλίου 2019 είναι σε ισχύ η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού  επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς το πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019.Καταληκτική ημερομηνία για την οριστική υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται η 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 24:00.Πατήστε

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS