Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

Το εμπορικό σήμα είναι το σήμα κατατεθέν μίας επιχείρησης, το αναγνωριστικό της. Σύμφωνα με τον νόμο σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δημοσίου. Ως ηλεκτρονικός διαγωνισμός νοείται η διαδικασία επιλογής της οικονομικότερης και συνάμα συμφέρουσας προσφοράς υπηρεσιών προς το Δημόσιο για τις τρέχουσες ανάγκες του.

 

Υποβολή αιτήσεων 30.333 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους,Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Έως την Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 16 Ιουλίου αρχίζει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ και λήγει στις 31 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία  στις 24 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ με καταληκτική ημερομηνία στις 17 Ιουλίου και ώρα 14:00.Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημια

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς το πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019.Καταληκτική ημερομηνία για την οριστική υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται η 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00.Πατήστε

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS