Υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων στη Δικαστική Αστυνομία

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων είναι:

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με τ

Προδημοσίευση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Οι δράσεις  «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)» και «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτι

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027

Ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα  των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων), Δημόσιο (δηλ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β .) Πεδιάδων Θεσσαλ

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS