Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκήρυξεις 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις αφορούν την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκήρυξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις αφορούν την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης 2019-2020

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet ή εκκαθαριστικό 
  2. Αριθμός παροχής ρεύματος ακινήτου
  3. Αριθμός παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)
  4. ΑΦΜ Διαχειριστή πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS