Υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2023 της ΔΥΠΑ

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη πεντακοσίων σαράντα (540) νέων εργασιακών συμβούλων (ΠΕ ή ΤΕ) στην ΔΥΠΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα επτά (77) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ), στο Υ

Δράσεις «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων» και «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων»

 

Δράση «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων»

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους 30-55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 ευρώ

Η Δράση «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Διάρκεια επιχορήγησης - Ποσό ενίσχυσης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Ποσό ενίσχυσης: 14.800,00€

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS