Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19

Αιτήσεις για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμια

Υποβολή αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικο,πλην ιατρών.

Η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις του λοιπού επικουρικό, πλην ιατρών, προσωπικού ξεκινάει Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00 έως και τις 15 Μαρτίου  24:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α)

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS