Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων,πρώην αυτοαπασχολουμένων,με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Την  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων, για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ''Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων''. Αιτήσεις θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως 18 μήνες από την αρχική δημοσίευσή της δράσης.

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Λιανικό Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

Την  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές υποβολές των επενδυτικών σχεδίων, για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ''Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση- Εκπαίδευση'', με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης 2018-2019

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet ή εκκαθαριστικό 
  2. Αριθμός παροχής ρεύματος ακινήτου
  3. Αριθμός παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)
  4. ΑΦΜ Διαχειριστή πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS