Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την ενίσχυση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων Εστίασης, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμι

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ"

Το  πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Aυτονομώ »  παρέχει χρηματοδότηση  για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στην Περιφέρεια Ηπείρου

Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται η έκδοση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου», με συνολική δημόσια δαπάνη 30.000.000 ευρώ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).

Πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ":Ρύθμιση και επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό

Το πρόγραμμα «Γέφυρα» αφορά τη συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS