Υπενθύμιση: Ενέργειες για να μην χάσετε την ρύθμιση των 100 δόσεων

Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται όταν ο φορολογούμενος δεν εξοφλήσει ή δεν ρυθμίσει κάποια νέα φορολογική οφειλή : 

  • εντός 30 ημερών από την λήξη προθεσμίας πληρωμής τους (ΠΡΟΣΟΧΗ! αυτό το μέτρο θα έχει ισχύ έως 30/06/2016)

  • εντός 15 ημερών από την 1η Ιουλίου. Δηλαδή ένας φορολογούμενος που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει προκειμένου να μην τη χάσει και όλο το ποσό να γίνει απαιτητό(ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, π.χ κατάσχεση ποσών σε τραπεζικό λογαριασμό κλπ) να εξοφλήσει για παράδειγμα την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος (που λήγει στις 31 Ιουλίου) , έως τις 15 Αυγούστου.

  • πριν λήξει η προθεσμία πληρωμής της από την 1η Ιανουαρίου 2017. Δηλαδή για να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων ο οφειλέτης θα πρέπει να την εξοφλήσει ή να την ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων.

Διαβάστε εδώ πως ρυθμίζετε τις οφειλές σας.