ΕΝΦΙΑ 2016

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στο TAXIS. Ο ΕΝΦΙΑ πληρώνεται έως 5 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί  μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου. Στο ORGANOSIS έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε και να πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή σε ουρές. 

Απαραίτητα στοιχεία:
  1. Κωδικοί Taxisnet