Έκδοση πιστοποιητικών – Προσφορά σε φοιτητές

Στο ORGANOSIS μπορούμε να εκδώσουμε μια σειρά πιστοποιητικώνβεβαιώσεων όπως:

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση Ιθαγένειας
  • Βεβαίωση Γέννησης
  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
  • Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Ελάτε στο γραφείο μας και κερδίστε χρόνο χωρίς να εμπλακείτε με το δημόσιο.

Κόστος υπηρεσίας:5€

Ειδική Προσφορά για τους φοιτητές όλα τα πιστοποιητικά στην τιμή των 3€ μέχρι την 15η Οκτωβρίου.

Σημείωση!! Να έχετε μαζί σας τους κωδικούς του ΤΑΧΙSΝΕΤ