Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης 2018-2019

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet ή εκκαθαριστικό 
  2. Αριθμός παροχής ρεύματος ακινήτου
  3. Αριθμός παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)
  4. ΑΦΜ Διαχειριστή πολυκατοικίας (σε περίπτωση διαμερίσματος)
  5. Αριθμός IBAN (25ψήφιος) τραπεζικού λογαριασμού 

Κόστος υπηρεσίας: 10 €