Μεταβολή ΚΑΔ

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Δήλωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσωπου (έντυπο Μ2) ή στην περιπτωση νομικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε.), δήλωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ3) 
  3. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 30 €