Μεταβίβαση Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου πωλητή και αγοραστή
  2. Άδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη)
  3.  Καταστατικό με τις τροποιήσεις του, όπου αναφέρονται Δ.Σ., Διαχειριστές, Διάρκεια, Έδρα, Σκοπός (εταιρίες ΟΕ και ΕΕ) ή ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ εκπροσώπων με τις τροποιήσεις τους (εταιρίες ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ), σε περίπτωση που ένας εκ των αντισυμβαλλομένων είναι νομικό πρόσωπο. 
  4. Άρση παρακρήτησης κυριότητας (από την αντιπροσωπεία), σε περίπτωση που αναγράφεται "ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ" στο πεδίο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας
  5. Βεβαίωση ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το όχημα
  6. Βιβλιάριο μεταβολών (ισχύει για παλιά οχήματα εφόσον είχαν εφοδιαστεί με το έντυπο) 
  7. Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ (πρωτότυπο)
  8. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσει ο αγοραστής και ο πωλητής με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: από  20 €

Δείτε το κόστος των τελών μεταβίβασης:

Για μοτοποδήλατα έως 50cc, η μεταβίβαση γίνεται στο Αστυνομικό Τμήμα του πωλητή όπου ελέγχεται το μοτοποδήλατο και υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.