Έναρξη Υποκαταστήματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Μισθωτήριο ή βεβαίωση ιδιοκτησίας του υποκ/τος (θεωρημένο απο τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη) ή αποδεικτικό πληρωμής ενοικίου για τον εκθεσιακό χώρο
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Ταμειακή ενημερότητα επιμελητηρίου
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α
  5. Δήλωση μεταβολών στοιχείων εταιρίας
  6. Κατασκευή σφραγίδας υποκαταστήματος
  7. Σημείωμα θεώρησης στοιχείων και βιβλίου υποκαταστήματος
  8. Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση στο σημείωμα θεώρησης
  9. Εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας: 40 €