Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Με το νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο συνεισφέρει στην αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων, leasing, factoring κλπ).

Αναμενόμενο πρόγραμμα:Επιδότηση έως 7% του τζίρου στις επιχειρήσεις εστίασης, για την αγορά πρώτων υλών

Αναμένεται να προκηρυχθεί νέα δράση ,μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα αφορά τον κλάδο της εστίασης.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 - Β' ΚΥΚΛΟΣ

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με την μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων("ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ")

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υπάρχοντα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτο

Δράση «e-Λιανικό»

Ανακοινώθηκε η νέα δράση  του ΕΣΠΑ «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», η οποία έχει ως στόχο την 100% επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ(68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επι

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS