Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 - Β' ΚΥΚΛΟΣ

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με την μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων("ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ")

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υπάρχοντα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτο

Δράση «e-Λιανικό»

Ανακοινώθηκε η νέα δράση  του ΕΣΠΑ «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», η οποία έχει ως στόχο την 100% επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ(68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επι

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την ενίσχυση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων Εστίασης, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμι

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ"

Το  πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Aυτονομώ »  παρέχει χρηματοδότηση  για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS