Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων("ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ")

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υπάρχοντα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες του προηγούμενου της υποβολής οικονομικού έτους(επαγγελματικές τους δραστηριότητες,συμμετοχή σε εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις,οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική ή περιστασιακή παράλληλη δραστηριότητα κ.α).

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Την Δευτέρα 8 Απριλίου αρχίζουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για την προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 14:00.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ.

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τη προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 14:00.

Σελίδες

Εγγραφή στο Organosis - Συμβουλευτική RSS